Room hire, Seminars and Workshop Space Price Update

Annwyl defnyddiwr Tŷ Gwydr,

Diolch i chi am eich cefnogaeth parhaus o Tŷ Gwydr / Greenhouse drwy ddefnyddio ein mannau cymunedol. Yr ydym yn gobeithio fod eich profiad wedi bod yn un positif a fod holl anghenion eich grŵp wedi cael eu bodloni.
Rydym wedi gwneud penderfyniad i newid ein strwythur llogi ystafelloedd a chyfraddau oherwydd pwysau ariannol presennol a fydd yn dod i rym o 14eg Ebrill 2016.

Byddwn yn rhannu'r dydd i mewn i dair "sesiwn", o 9yb - 1yh, 1yh - 5yh a 5yh-10yh.Mae pob "sesiwn" yn cael ei godi ar gyfradd o £27.00 y sesiwn. O 14eg Ebrill 2016, mi fydd yr Ystafell Digwyddiadau ag Ystafell Gyfarfod mond ar gael i eu archebu fel sesiwn yn hytrach pob awr. Mi fydd yr Ystafell Ymgynghori (addas ar gyfer grwpiau llai) yn barhau i fod ar gael i eu harchebu mesul awr, sef £10.00 yr awr.

Ni fydd unrhyw sesiwn sydd wedi cael ei dalu erbyn y 14eg Ebrill yn cael ei effeithio gan y newidiadau hyn.

Ar gyfer trefniadau arbenning os gwelwch yn dda cysyltwch â ni ar bookings@tygwydr.com i drafod anghenion eich grŵp.


----------------

Dear Greenhouse user

Thank you for your ongoing support of Tŷ Gwydr / Greenhouse through using our community spaces.  We trust that your experience has been a positive one and that all of your group’s needs have been met.
We have made a decision to change our room hire structure and rates due to current financial pressures with effect from April 1st 2016.

We will be dividing the day into three “sessions”, from 9am – 1pm, 1pm – 5pm and 5pm – 10pm. Each “session” will be charged at a rate of £27 per session. From 1st April 2016, the Events Space and Meeting Room will only be bookable per session, rather than per hour. The Consultation Room (suitable for smaller groups) will carry on being bookable per hour, at £10 per hour.

Any session that has been paid for by the 14th April will not be affected by these changes.

For special arrangements please do get in touch at bookings@tygwydr.com to discuss your group’s needs.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s