What We Offer / Be Rydym yn Ei Gynnig

 

Room Hire: Our three unique spaces are available on an hourly, per session and full day basis, and are reasonably priced, allowing local groups the ability to utilise them. We have a downstairs Events Space with ground level access via a street door, and attached toilet and kitchen. Our upstairs Meeting Room has capacity for about 20 people and has tea and coffee making facilities, with bathroom opposite. The Consultation Room is a small room mostly used for therapy appointments or by small intimate groups.

Office Rental: Greenhouse Offices provide a unique environment for voluntary groups, start-ups and social enterprises to flourish. Current tenants are the Family Planning Association (FPA), Wild Elements, Substance Misuse Service (SMS) and Jot.

Hotdesking: One of our aims is to encourage the growth of a sustainable local economy, by supporting new businesses, start-ups and locally self-employed people.

Printing/Photocopying/Scanning: We offer a cheap A4 printing/photocopying service for individuals and local groups. Just pop in any time during office hours.

Publicity: We display posters and flyers for local projects and events: pop in to put your poster up in our window, or leave your flyers/business cards on the reception desk. We also stock Network News which contains details of events across North Wales.

Future Aims: Future plans include enhancing Greenhouse’s role as a community hub and networking space, as well as setting up a community café (Y Gegin Wyrdd/Green Kitchen).

Llogi Ystafell: Mae ein tair ystafell unigryw ar gael am ychydig oriau, diwrnod llawn neu 24 awr, ac yn weddol rad, sy’n galluogi grwpiau lleol i’w defnyddio. Mae gennym Ystafell Digwyddiadau i lawr y grisiau gyda mynediad i’r stryd trwy ddrws ar y lefel isaf, a thoiled a chegin yn rhan o hwn. Mae ein Ystafell Cyfarfod i fyny’r grisiau gyda lle i tua 20 o bobl, efo adnoddau te a choffi, ac ystafell ymolchi yn gyferbyn. Mae’r Ystafell Ymgynghoriad yn ystafell fach, defnyddiwyd y rhan fwyaf i therapyddion neu grwpiau bychain iawn.

 

Llogi Swyddfa: Mae Swyddfeydd Tŷ Gwydr yn cynnig amgylchedd unigryw i grwpiau gwirfoddol, busnesau newydd a rhai cymdeithasol i flodeuo. Y tenantiaid ar hyn o bryd ydy’r Cymdeithas Cynllunio Teuluol, Wild Elements, y Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau, a Jot.

“Desgiau Poeth” – un o’n hamcanion ydy annog tyfiant economi lleol cynaliadwy, trwy roi cymorth i fusnesau newydd a phobl hunan-gyflogiedig.

Printio / Copïo / Sganio: Rydym yn cynnig gwasanaeth rhad ar gyfer unigolion a grwpiau lleol. Ymwelwch â ni ar unrhyw adeg yn ystod oriau’r swyddfa.

Cyhoeddusrwydd: Rydym yn arddangos posteri a thaflenni ar gyfer prosiectau lleol a digwyddiadau: galwch i mewn i roi eich poster i fyny yn ein ffenest, neu gadewch eich taflenni / cardiau busnes ar y ddesg yn y dderbynfa. Rydym hefyd yn cadw copïau o Network News sydd yn cynnwys manylion o ddigwyddiadau amrywiol trwy Ogledd Cymru.

Amcanion ar gyfer y dyfodol: Mae ein cynlluniau yn cynnwys gwella swyddogaeth y Tŷ Gwydr fel canolfan cymunedol, yn ogystal â dechrau caffi cymunedol (Y Gegin Wyrdd / Green Kitchen).

Advertisements

2 responses to “What We Offer / Be Rydym yn Ei Gynnig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s